JP0106 Bizen tsubo mizusashi

Bizen tsubo-mizusashi

Gefäß (tsubo-mizusashi)

Bizen-Keramik
H. 18 cm / D. 16,5 cm

Japan
mittlere Edo-Zeit
18. Jahrhundert

alte Holzdose (tomobako)

our special offer:
(Euro 5.800,-) now Euro 2.900,- only